MiniSeq

MiniSeq
Połączenie prostych protokołów i wysokiej dokładności z możliwością analizy danych w chmurze, czyni system idealną platformą do szybkiej i ekonomicznej analizy genetycznej

System MiniSeq pozwala na efektywne kosztowo sekwencjonowanie w technologii Illumina nawet niewielkiej ilości liczby prób. Dzięki w pełni opracowanej ścieżce postepowania „od próby do wyniku”, sekwencjonowanie zarówno DNA, jak i RNA z użyciem najmniejszego tego systemu jest bardzo proste. System nie wymaga skomplikowanego sprzętu dodatkowego, a niewielkich rozmiarów urządzenie zmieści się nawet w niewielkich małych laboratoriach. System MiniSeq łączy w jednym urządzeniu amplifikacje klonalną, sekwencjonowanie przez syntezę oraz detekcję nukleotydów. Procedura sekwencjonowania to włożenie umieszczenie na pokładzie na pokład systemu wkładu odczynnikowego i uruchomienie urządzenia.

MiniSeq charakteryzuje się dużą elastycznością pod kątem aplikacji – profilowanie szlaku transdukcji sygnału, profilowanie nowotworów litych i hematologicznych, analiza wariantów dziedzicznych, profilowanie RNA oraz analiza małego RNA, to główne ale nie wszystkie możliwości zastosowania systemu.

System MiniSeq posiada możliwość połączenia z BaseSpace Sequencing Hub – środowiska analizy danych i zarządzania wynikami z sekwencjonowania Illumina. Narzędzie pozwala na bezpieczną analizę oraz  przechowywanie wyników, archiwizację oraz udostępnianie surowych lub przeanalizowanych danych.

MiniSeq to:

  • skalowalność wydajności system (2-7,5Gb)
  • pełny cykl sekwencjonowania od 4 do 24h
  • w pełni automatyczne generowanie klastrów na pokładzie systemu
  • w pełni automatyczna analiza danych na pokładzie systemu
  • wysoka jakość uzyskiwanych danych
  • brak niepwności wyników w przypadku homopolimerów
  • w pełni automatyczne sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców (paired-end)

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/miniseq/system.html

Specyfikacja

Przybliżone czas reakcji i wydajność (generowanie klastrów i sekwencjonowanie)

Długość odczytu (bp)

całkowity czas*

wydajność

MINISEQ SYSTEM HIGH-OUTPUT KIT

1 × 75

ok. 7 godzin

1.65-1.875 Gb

2 × 75

ok. 13 godzin

3.3-3.75 Gb

2 × 150

ok. 24 godziny

6.6-7.5 Gb

MINISEQ SYSTEM MID-OUTPUT KIT

2 x 150

ok. 17 godzin

2.1-2.4 Gb

 

Ilość przefiltrowanych odczytów

Jakość odczytów

typ reakcji

ilość przefiltrowanych odczytów

Odczyty pojedyncze

22-25 milionów

Odczyty sparowanych końców

44-50 milionów

 

długość odczytu

pary zasad powyżej q30

1 × 75 bp

> 85%

2 × 75 bp

> 85%

2 × 150 bp

> 80%

 

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/miniseq/specifications.html

Powiązane produkty