System PippinHT

System PippinHT
Pippin HT to elektroforetyczny system selekcji fragmentów DNA przeznaczony dla pracowni sekwencjonowania następnej generacji.

Pippin HT to system elektroforetyczny adresowany do laboratoriów, w których prowadzone są analizy wysokoprzepustowe i w których przygotowuje się jednocześnie wiele bibliotek do sekwencjonowania.

PippinHT to urządzenie rozdzielające DNA na zasadzie elektroforezy agarozowej, które następnie eluuje frakcje DNA zgodnie z zadanym przez użytkownika zakresem długości fragmentów. Aparat umożliwia precyzyjną pracę z fragmentami DNA o wielkości od 100 pz do 1 500 pz oraz pozyskanie długich fragmentów DNA powyżej określonej wielkości wyrażonej w tysiącach par zasad (aż do 40 kb).

PippinHT umożliwia sprawne pozyskanie zadanych frakcji DNA z nawet do 24 próbek w ciągu około 90 minut. Zależnie od potrzeb użytkownika aparat PippinHT może prowadzić elektroforezę z jednej lub dwóch kasetach żelowych jednocześnie.

Dzięki specjalnej konstrukcji kaset żelowych, podobnie jak w urządzeniach Pippin Prep i Blue Pippin omijany jest etap wycinania bloczku żelu agarozowego i procedury gel-out.

Główne zastosowania urządzenia:

  • przygotowywanie bibliotek do sekwencjonowania w trybie sparowanych końców (paired-end)
  • przygotowywanie matryc do amplifikacji klonalnej DNA z użyciem kulek
  • przygotowywanie bibliotek z materiału po immunoprecypitacji chromatyny (ChIP-Seq)
  • izolowanie bibliotek miRNA z dimerów adaptorów oraz większych fragmentów cDNA

Zalety systemu PippinHT

  • oszczędność czasu w porównaniu do metod manualnych
  • precyzyjny wybór zakresu fragmentów DNA
  • minimalne ryzyko kontaminacji niskocząsteczkowym DNA
  • indywidualne ścieżki umożliwiają multipleksowanie bez ryzyka cross-kontaminacji
  • powtarzalne ekstrakcje
  • automatyczne zbieranie prążków PCR lub fragmentów po restrykcji

Więcej informacji: http://www.sagescience.com/products/pippinht/

Specyfikacja

Zakres rozdziału fragmentów DNA:    100 pz  - 1 500 pz

Maksymalna liczba prób do jednoczesnego frakcjonowania:  24 w jednym cyklu pracy urządzenia

Możliwość rozdziału białek:     brak

Wymiary urządzenia:   46 cm x 33 cm x 64 cm

http://www.sagescience.com/wp-content/uploads/2016/09/PippinHT-Reference-Chart-460020-RevA-8_31_16.pdf