TruSeq Genotype Ne Kit

TruSeq Genotype Ne Kit

W pełni konfigurowalne i celowane rozwiązanie do genotypowania przez sekwencjonowanie każdego zwierzęcia (poza człowiekiem) oraz gatunku roślinnego.

Zestaw TruSeq Genotype Ne Kit to ekonomiczne, celowane rozwiązanie do genotypowania przez sekwencjonowanie.

Zestaw umożliwia realizację różnych aplikacji, w tym testowanie pochodzenia, czystości oraz selekcji pod kątem markera. Zestaw umożliwia:

  • detekcję do 5000 celów w pojedynczym panelu
  • multipleksację do 384 prób w 1 reakcji
  • projekty indywidualne i optymalizację poprzez serwis Illumina Concierge

Możliwe jest projektowanie paneli dla każdego organizmu zwierzęcego lub gatunku rośliny, nawet jeśli sekwencja pełnego genomu nie jest dostępna. Możliwe jest uwzględnienie wielu rodzajów markerów (np. SNP, indels) w pojedynczym panelu i uaktualnianie paneli jeśli ujawnione zostaną nowe warianty.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

6 h

Czas pracy manualnej

3 h

Ilość materiału wejściowego     

50 ng DNA

Mechanizm działania

Hybrydyzacja sond, wydłużanie-ligacja oraz PCR

Multipleksowanie

do 384 unikalnie indeksowanych prób

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, NextSeq 500, NextSeq 550

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Gatunek

Każdy organizm zwierzęcy oraz gatunek rośliny, brak kompatybilności z próbkami ludzkimi

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe, sekwencjonowanie typu custom, genotypowanie przez sekwencjonowanie, celowane sekwencjonowanie DNA

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące