Respiratory Virus Oligo Panel

Respiratory Virus Oligo Panel

Wysoce czułe wykrywanie i charakterystyka powszechnych wirusów układu oddechowego, w tym wariantów COVID-19. Wykorzystuje technologię kompleksowego i szybkiego sekwencjonowania celowanego z etapem hybrydyzacji.

Analiza wirusów układu oddechowego, w tym szczepów COVID-19
Umożliwia potwierdzenie obecnościSARS-CoV-2 oraz analizę wariantów
Biblioteki przygotowane szlakiem Respiratory Virus Oligo Panel wraz z Illumina RNA Prep with Enrichment, umożliwiają uzyskanie danych NGS, które mogą potwierdzić obecność SARS-CoV-2 oraz wspierają zaawansowane badania nad analizą wariantów. Konstrukcja agnostyczna testu pozwala na identyfikację patogennych wirusów układu oddechowego.
Technologia wzbogacenia w celu wykrycia określonych wirusów oddechowych
W porównaniu z innymi ukierunkowanymi metodami resekwencjonowania, takimi jak sekwencjonowanie amplikonów, użyta w zestawie metoda wzbogacenia poprzez hybrydyzację sond pozwala na wszechstronne profilowanie regionów docelowych. Ponadto sondy oligonukleotydowe stosowane w protokołach hybrydyzacyjnych pozostają skuteczne nawet w wysoce mutagennych regionach, umożliwiając celowanie w szybko ewoluujące wirusy, takie jak wirusy RNA.
Szybkie i sprawne przygotowanie bibliotek
Szybkie i sprawne przygotowanie bibliotek

Specyfikacja ogólna

Celowane organizmy

Wykrywa powszechne wirusy układu oddechowego, w tym niedawne szczepy grypy i SARS-CoV-2. Obejmuje również sondy ludzkie jako kontrolę jakości

Specyfikacja zawartości

Wykrywa i charakteryzuje ~40 powszechnych wirusów układu oddechowego, w tym SARS-CoV-2

Ilość materiału wejściowego     

10 ng wysokiej jakości DNA lub RNA

Czas preparatyki

< 9 h

Czas pracy manualnej

< 2 h

Ilość materiału wejściowego

10-100 ng

Mechanizm działania

Tagmentacja na kulkach, po której następuje pojedynczy etap hybrydyzacji

Możliwość multipleksacji

Do 384 próbek w jednym przebiegu, z unikalnymi podwójnymi indeksami

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, MiSeq, NextSeq 550

Metodyka

Sekwencjonowanie celowane, wzbogacanie docelowe, ukierunkowane sekwencjonowanie RNA

Kategoria gatunku

Człowiek, wirus

Technologia

Sekwencjonowanie

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA, RNA