TruSight One Sequencing Panels

TruSight One Sequencing Panels

TruSight One Sequencing Panels to zestawy pozwalające laboratorium na poszerzenie swojej oferty rozsądnym kosztem.

  • Dwa zestawy, o wysokim poziomie pokrycia, oferują analizę wariantów w 6700 genach powiązanych z ludzkimi chorobami
  • Pojedynczy zestaw analizuje setki genów, zastępując wielokrotne testowanie
  • Uproszczona interpretacja oraz raportowanie wyników

Sondy wzbogacające TruSight One kompatybilne z zestawem do przygotowania bibliotek Illumina DNA Prep with Enrichment

TruSight One Sequencing Panels zapewnia wyczerpujące pokrycie ponad 4800 genów powiązanych z różnymi chorobami. Z kolei TruSight One Expanded Sequencing Panel umożliwia analizę dodatkowych1900 genów powiązanych z szerokim zakresem schorzeń

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

~6,5 h

Czas pracy manualnej

~2 h

Ilość materiału wejściowego     

50 ng DNA

Liczba reakcji

Do 96

Kompatybilność  z systemami   

HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx in Research Mode, NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 500, NextSeq 550, NovaSeq 6000

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

Warianty germinalne (Germline variants), Polimorfizm jednonukleotydowy (SNPs)

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Celowane wzbogacanie, celowane sekwencjonowanie DNA

Technologia

Sekwencjonowanie