MiSeq

MiSeq
MiSeq- najdokładniejszy i najprostszy w obsłudze personalny sekwenator

System do sekwencjonowania następnej generacji MiSeq jest personalnym sekwenatorem na miarę każdego nowoczesnego laboratorium. Ten niewielkich rozmiarów aparat jest w stanie wygenerować ogromną ilość danych podczas  pojedynczej reakcji sekwencjonowania. Szeroki wachlarz aplikacji, które można wykonać przy jego użyciu sprawiają, że jest to najbardziej uniwersalny i  elastyczny system do sekwencjonowania następnej generacji. Na pełen protokół składa się przygotowanie biblioteki, sekwencjonowanie, wstępna obróbka wyników za pomocą oprogramowania zainstalowanego na pokładzie aparatu oraz możliwość głębszej analizy i przechowywania wyników w BaseSpace Cloud. Większość procedury jest realizowana automatycznie przez system MiSeq, a liczba etapów manualnych jest ograniczona do minimum. To wszystko w połączeniu ze sprawdzoną technologią sekwencjonowania poprzez syntezę (SBS) gwarantującą najwyższą jakość wyników (Q30) sprawia, iż system ten jest najchętniej wybieranym aparatem spośród dostępnych sekwenatorów personalnych.  System MiSeq to idealna platforma dla osób, którym zależy na wykonywaniu szybkich i ekonomicznych analiz genetycznych zarówno w zakresie nauk podstawowych, jak i diagnostyki prognostycznej i medycznej.

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/miseq/system.html

Specyfikacja

Przybliżone czas reakcji i wydajność (generowanie klastrów i sekwencjonowanie)

Długość odczytu (bp)

całkowity czas*

wydajność

Odczynniki MiSeq v2

1 × 36

ok. 4 godziny

540-610 Mb

2 × 25

ok. 5.5 godziny

750-850 Mb

2 × 150

ok. 24 godziny

4.5-5.1 Gb

2 × 250

ok. 39 godzin

7.5-8.5 Gb

Odczynniki MiSeq v3

2 x 75

ok. 21 godzin

3,3-3,8 Gb

2 x 300

ok. 56 godzin

13,2 -15 Gb

 

Ilość przefiltrowanych odczytów

Jakość odczytów

typ reakcji

ilość przefiltrowanych odczytów

Odczyty pojedyncze

22-25 milionów

Odczyty sparowanych końców

44-50 milionów

 

długość odczytu

pary zasad powyżej q30

1 × 36 bp

> 90%

2 × 25 bp

> 90%

2 × 150 bp

> 80%

2 × 250 bp

> 70%

2 x 75 bp

> 85%

2 x 300 bp

>70%

 

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/miseq/performance_specifications.html

Powiązane produkty