TruSeq Small RNA Library Prep Kit

TruSeq Small RNA Library Prep Kit

Kompletny zestaw do łatwego i efektywnego kosztowo przygotowywania bibliotek miRNA oraz smallRNA bezpośrednio z całkowitego RNA, dla każdego organizmu.
Zestaw TruSeq Small RNA Library Preparation Kit to odczynniki do przygotowywania bibliotek smallRNA bezpośrednio z całkowitego RNA.

Biblioteki miRNA są tworzone w procesie typu Dicer z załączonymi zmodyfikowanymi adaptorami.

Zestaw umożliwia multipleksowe sekwencjonowanie poprzez zastosowanie 48 unikalnych indeksów. Indeksy są włączane w uniwersalnej reakcji amplifikacji, znacząco redukując błędy i zapewniając właściwy pomiar ekspresji miRNA.

Udoskonalona procedura umożliwia łatwe procesowanie prób zapewniając pokrycie wszystkich transkryptów smallRNA u każdego badanego gatunku. Procedura jest kompatybilna z aplikacjami poszukiwania nowych smallRNA, charakterystyki wariantów takich jak izomery z rozdzielczością pojedynczego nukleotydu oraz analizy ekspresji.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

1 dzień

Czas pracy manualnej

4 h

Mechanizm działania

Wychwytywanie smallRNA z modyfikacjami 3’ OH oraz 5’P

Multipleksowanie

48 unikalnych indeksów

Kompatybilność  z systemami   

iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeq, NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 500, NextSeq 550, NovaSeq 6000

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Próby specjalne

Próby o małej ilości materiału

Gatunek

Człowiek, szczur, wszystkie gatunki, rośliny, Drosophila, nicienie, Danio pręgowany, mysz

Metodyka

Sekwencjonowanie miRNA oraz smallRNA, sekwencjonowanie mRNA

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące