AmpliSeq for Illumina Myeloid Panel

AmpliSeq for Illumina Myeloid Panel

AmpliSeq for Illumina Myeloid Panel umożliwia jednoczesną analizę DNA, jak i RNA z próbek krwi i szpiku kostnego celem zbadania biomarkerów związanych z nowotworami hematologicznymi. Panel ukierunkowany jest na analizy genetyczne w takich zaburzeniach jak: ostra białaczka szpikowa (AML), szpikowy zespół dysplastyczny (MDS), nowotwory mieloproliferacyjne (MPN), przewlekła białaczka szpikowa (CML), przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML) i młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML).

Analiza biomarkerów związanych z nowotworami hematologicznymi
Kompleksowa analiza genów
Zestaw obejmuje analizę biomarkerów w 69 genach w tym specyficzne targety takie jak CEBPA i FLT3-ITD.
Krótki czas przygotowania bibliotek
Czas przygotowania bibliotek nie przekracza jednego dnia. Ilość materiału wejściowego do protokołu to zaledwie 10 ng wysokiej jakości DNA i RNA.
Analiza danych
Zastosowanie lokalnego lub chmurowego oprogramowania bioinformatycznego umożliwia wykrycie mutacji somatycznych, o progu częstości 5%.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

5,5 – 7,5 h

Czas pracy manualnej

< 1,5 h

Ilość materiału wejściowego     

20 ng wysokiej jakości DNA; 10 ng wysokiej jakości RNA

Liczba reakcji

24

Rodzaj materiału wejściowego

Krew, szpik kostny (zestaw nie jest kompatybilny z FFPE)

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA, RNA

Typy wariantów

Fuzje genowe, insercje-delecje (indels), SNPs, warianty somatyczne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe, celowane sekwencjonowanie DNA, celowane sekwencjonowanie RNA

Technologia

Sekwencjonowanie