System SageELF

System SageELF
Urządzenie do elektroforezy preparatywnej pozwalające na frakcjonowanie próbek DNA lub próbek białkowych pod względem masy makromolekuł.

System SageELF to urządzenie do elektroforezy preparatywnej pozwalające na frakcjonowanie próbek DNA lub próbek białkowych pod względem masy makromolekuł. Urządzenie to pozwala na uzyskanie do 12 frakcji z jednej próbki. Zasilacz systemu ELF umożliwia wykorzystanie techniki elektroforezy pulsowej (PFGE) zapewniając tym samym efektywny rozdział dużych cząsteczek DNA.

Parametry dla każdej z frakcji definiowane są przez użytkownika z poziomu oprogramowania sterującego Systemem ELF. Kolejne frakcje z rozdzielanej próbki pozyskiwane są do buforu (bez konieczności wycinania fragmentu żelu i eluowania materiału z wycinka żelu). Rozdział elektroforetyczny i frakcjonowanie próbki odbywa się w kasetach żelowych, które dobierane sią zależnie od składu rozdzielanej próbki oraz od tego jakie frakcje winny być pozyskane. W jednej kasecie żelowej prowadzone jest frakcjonowanie pojedynczej próbki. System ELF pozwala na równoczesną elektroforezę preparatywną w dwóch kasetach żelowych.

Zalety systemu SageELF:

  • pozwala na precyzyjną analizę złożonych próbek
  • umożliwia jednoczesne przygotowanie bibliotek DNA różniących się wielkością insertów
  • w przypadku prób unikalnych pozwala na pozyskanie frakcji DNA do bieżących analiz oraz na potrzeby przyszłych projektów badawczych

Zastosowania SageELF:

  • analizy proteomiczne w tym oznaczenia metodą spektrometrii masowej
  • przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania w trybie sparowanych końców
  • identyfikacja wariantów splajsingowych

Więcej informacji: http://www.sagescience.com/products/sageelf/

Specyfikacja

Zakres rozdziału fragmentów DNA:    100 pz  - 40 000 pz

Zakres rozdziału białek::         10 kDa – 500 kDa

Maksymalna liczba prób do jednoczesnego frakcjonowania:  2 w jednym cyklu pracy urządzenia

Wymiary urządzenia:   27 cm x 34 cm x 27 cm