SageELF

SageELF

Automatyczny rozdział elektroforetyczny DNA lub białek

System SageELF to urządzenie do elektroforezy preparatywnej pozwalające na frakcjonowanie próbek DNA lub próbek białkowych pod względem masy makromolekuł. Urządzenie to pozwala na uzyskanie do 12 frakcji z jednej próbki.

Gotowe kasety żelowe

Rozdział DNA lub białek przeprowadzany jest w gotowych kasetach żelowych. W jednej kasecie żelowej prowadzone jest frakcjonowanie pojedynczej próbki. System Sage ELF pozwala na równoczesną elektroforezę preparatywną w dwóch kasetach żelowych.

Uzyskanie frakcji do dalszych analiz

Parametry dla każdej z frakcji definiowane są przez użytkownika z poziomu oprogramowania sterującego systemem SageELF. Kolejne frakcje z rozdzielanej próbki pozyskiwane są do buforu (bez konieczności wycinania fragmentu żelu i eluowania materiału z wycinka żelu).

Wykorzystanie pulsacyjnego pola elektrycznego

System Sage ELF wykorzystuje techniki elektroforezy pulsowej (PFGE) zapewniając tym samym efektywny rozdział dużych cząsteczek DNA.

Szeroki wachlarz zastosowań
  • Analizy proteomiczne, w tym oznaczenia metodą spektrometrii masowej.
  • Przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania w trybie sparowanych końców (paired-end).
  • Identyfikacja wariantów splicingowych.

Specyfikacja ogólna

Zakres wielkości rozdzielanych fragmentów

DNA    100 bp – 40 kb

Białka 10 kDa – 500 kDa

Maksymalna liczba próbek podlegająca jednoczesnemu rozdziałowi

2

Liczba frakcji uzyskiwanych z próby wejściowej

12

Standardowy czas pracy

2 - 3 h