Nextera XT DNA Library Preparation Kit

Nextera XT DNA Library Preparation Kit

  • Szybka preparatyka – pełna preparatyka zajmuje zaledwie 90 minut, podczas gdy czas pracy manualnej „przy blacie” skrócony jest do 15 minut
  • Krótki czas otrzymania wyników – od DNA do danych końcowych, w zaledwie 8 godzin
  • Innowacyjna normalizacja próbek – kwantyfikacja próbek przed pulowaniem i sekwencjonowaniem nie jest konieczna
Preparatyka zoptymalizowana dla małych genomów, amplikonów PCR i plazmidów
Szybka i przyjazna preparatyka
Technologia Nextera umożliwia równoczesną fragmentację i przyłączanie sekwencji adaptorowych w jednokrokowej reakcji enzymatycznej.
Niewielka ilość różnorodnego materiału wejściowego

Nextera XT DNA umożliwia  przygotowanie bibliotek z niewielkiej puli materiału wyjściowego. Zaledwie 1 ng DNA jest wystarczający do rozpoczęcia preparatyki. Protokół akceptuje bardzo szeroki zakres materiału wejściowego – DNA od małych genomów, amplikonów PCR >300bp, plazmidów, genomów bakteryjnych, po dwuniciowe cDNA.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

~5,5 godzin

Czas pracy manualnej

15 minut

Ilość materiału wejściowego     

1 ng DNA

Rozmiar insertu

300bp-1.5kb

Mechanizm działania

Fragmentacja enzymatyczna

Zestawy indeksów

Do 384 próbek

Rodzaj materiału wejściowego

Nicienie, rośliny, grzyby, myszy, ssaki, wirusy, bakterie, Drosophila, szczur, drożdże, człowiek

Kompatybilność  z systemami   

iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (moduł naukowy), NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 550, NextSeq 550Dx (moduł naukowy)

Metodyka

Sekwencjonowanie 16s rRNA, sekwencjonowanie amplikonów, sekwencjonowanie De Novo, sekwencjonowanie typu Shotgun, WGS

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące