LeviCell

LeviCell

Platforma LeviCell™ zapewnia prostą separację komórek bez znakowania, w celu szybkiego, skutecznego i delikatnego wzbogacania komórek. To wszechstronne rozwiązanie może przetwarzać szerokie spektrum typów próbek, od pierwotnej dysocjowanej tkanki, po komórki delikatne lub komórki łatwo ulegające aktywacji. Rozdzielone w polu magnetycznym komórki mogą być odzyskiwane do dalszych analiz, niezależnie od wyjściowej liczby komórek, ich żywotności lub czystości próbki. W porównaniu do innych rozwiązań, takich jak np. cytometria przepływowa, urządzenie LeviCell oferuje skrócenie czasu pełnej procedury, minimalizuje ryzyko kontaminacji lub pomyłki podczas kolejnych etapów pipetowania.

Jak działa technologia lewitacji magnetycznej?

 • wprowadzenie próbki (analizowane komórki, które mają podlegać separacji) do jednorazowego naczynia reakcyjnego wyposażonego w dedykowane kanały
 • wędrówka komórek przez kanał otoczony magnesami wraz z jednoczesnym podziałem na frakcje komórek formujące się w polu magnetycznym
 • rozdział frakcji komórek do oddzielnych kanałów i pobranie właściwej puli komórek do dalszych analiz (np. do sekwencjonowania pojedynczej komórki).
Dowolny rozmiar, dowolny typ
 • Kompatybilny z dowolnym źródłem próbki, typem komórki i pożywką komórkową
 • Skalowalny do dużych komórek, klastrów i organoidów
 • Niewrażliwy na szczątki komórkowe i zewnątrzkomórkowe
 • Rozdział bez znakowania
Bez znakowania
 • Nie są wymagane żadne przeciwciała, barwniki
 • Niskie ciśnienie, minimalizujące stres komórkowy
 • Ograniczona aktywacja komórek i zaburzenie profilu ekspresji
Uproszczona procedura
 • Prosta 15 minutowa, 3-etapowa procedura.
 • Nie jest wymagane dodatkowe przygotowanie próbki, oczyszczanie ani usuwanie zanieczyszczeń
 • Powtarzalność międzybiegowa, bez konieczności kalibracji
 • W porównaniu do innych rozwiązań, takich jak np. cytometria przepływowa, urządzenie LeviCell oferuje skrócenie czasu pełnej procedury, minimalizację ryzyka kontaminacji czy pomyłki podczas kolejnych etapów pipetowania.
Obszary zastosowań
 • sekwencjonowanie pojedynczej komórki
 • separacja komórek zróżnicowanych od komórek macierzystych lub iPSC
 • procesowanie komórek migrujących z guza pierwotnego DTC
 • procesowanie tkanek z utrzymaniem wyjściowej reprezentacji populacji komórek
 • wzbogacanie próbek z eliminacją „śmieciowych elementów” oraz martwych komórek.

Specyfikacja ogólna

Natężenie przepływu

1 µl/min - 250 µl/min

Jasne pole

530 nm

Fluorescencja 1

474 nm

Fluorescencja 2

628 nm

Zakres gęstości i rozdzielczość

< 1.0 g/mL - >1.3g/mL 0.01g/mL lub ~1%

Moc

110V/220V