Newsletter 2023
 • Seria wykładów w ramach European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases związanych z wykorzystaniem genomiki oraz sekwencjonowania następnej generacji w obszarze metagenomiki klinicznej, identyfikacji patogenów odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego oraz badaniach mikrobiomu ludzkiegopdfhtml
 • 10x Genomics zaprezentuje swoje rozwiązania wykorzystywane w sekwencjonowaniu pojedynczej komórki i transkryptomice przestrzennej.pdfhtml
 • Kompleksowe profilowanie genomowe (CGP) jest metodą opartą o sekwencjonowanie następnej generacji, które wykorzystuje jedno badanie do oceny dużej ilości genów, w tym istotnych biomarkerów nowotworowych w kontekście doboru właściwych terapii celowanych.pdfhtml

2021

 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w nim wiele ciekawych oraz inspirujących informacji. Zapraszamy również do śledzenia aktualności o najnowszych rozwiązaniach z pośrednictwem LinkedIn oraz Facebook.pdfhtml
 • Large genomic analysis highlights COVID-19 risk factorspdfhtml
 • LeviCell – pierwsza na świecie technologia separacji komórek bez potrzeby barwienia i znakowaniapdfhtml

2020

 • Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą posłużyć w codziennej pracy naukowej, klinicznej lub usługowej.pdfhtml
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowych produktów w naszej ofercie związanych z analizami RNA – od tych ukierunkowanych, po dotykające pełnych transkryptomów.pdfhtml
 • Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwości wykorzystania sekwencjonowania następnej generacji w walce przeciwko COVID-19pdfhtml
 • Efektywna i szybka izolacja RNA dla diagnostyki SARS-CoV-2. Maksymalizowanie efektywności procedur laboratoryjnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości, to oczywista potrzeba każdego diagnosty. Tym bardziej, gdy od tych procedur i ich optymalizacji może zależeć ludzkie zdrowie i życie.pdfhtml
 • Rozwój technologii sekwencjonowania następnej generacji pozwolił na zgłębianie wiedzy w wielu dziedzinach takich jak: mikrobiologia, agrogenomika a także w bardzo ważnych obszarach związanych z naszym zdrowiem i życiem – predyspozycje do chorób genetycznych, onkologia itp.pdfhtml
 • Rok 2018 można określić jako okres wyraźnych zmian w kontekście udostępnianych przez firmę Illumina produktów związanych z analizami RNA. W efekcie pewnych modyfikacji zakresu ofertowego, polegających na integracji kilku pojedynczych komponentów oraz wycofaniu niektórych z nich doszło do pojawienia się pewnej luki, szczególnie dotkliwej dla laboratoriów pracujących z próbkami mikrobiologicznymi.pdfhtml
 • Postępy i nowe odkrycia naukowe stanowią bardzo często czynnik wspierający innowacje w zakresie technologii badawczych. Obszarem, który nie odbiega od tego rodzaju zależności jest również sekwencjonowanie następnej generacji (NGS). pdfhtml

2019

 • Nowe podejście do detekcji wirusów z wykorzystaniem NGS. Dedykowana strona dla początkujących użytkowników NGS. Otwarte oprogramowanie do analizy danych NGS. Modyfikacje kitu Reveal ctDNA 28 firmy Archer Dx.pdfhtml
 • Konsolidacja analizy markerów molekularnych mogących decydować o celowanym leczeniu nowotworówpdfhtml
 • Łączona analiza DNA/RNA w badaniach nowotworów dziecięcych.pdfhtml
 • AmpliSeq for Illumina – wyjątkowa oferta na celowane panele genetyczne NGS.pdfhtml
 • Analiza i klasyfikacja grzybów z wykorzystaniem ITSpdfhtml
 • TruSight Oncology 500, to jedno z najnowszych rozwiązań oferowanych przez firmę Illuminapdfhtml

Archiwum