Illumina DNA Prep with Enrichment

Illumina DNA Prep with Enrichment

  • W porównaniu do standardowych szlaków preparatycznych opartych na wzbogacaniu próbki, Illumina DNA Prep with Enrichment przyśpiesza otrzymanie gotowej biblioteki nawet o 85%
  • Zintegrowany protokół izolacji DNA (krew, ślina)
  • Zoptymalizowana wydajność
Najbardziej elastyczna i najszybsza preparatyka do celowanego sekwencjonowania DNA w portfolio Illumina
Szybki szlak preparatyczny i wzbogacenie materiału
Zestaw charakteryzuje szybka i przyjazna użytkownikowi preparatyka. Chemia oparta o technologię kulek magnetycznych, w połączeniu z uproszczoną, pojedynczą hybrydyzacją, skraca czas pracy do około 6,5h. Czas ten umożliwia pokonanie etapów od DNA, poprzez ekstrakcję do normalizacji biblioteki, wzbogacenie i amplifikację. Praca manualna „przy blacie” zajmuje tylko około 2h.
Szeroka gama wejściowego DNA

Illumina DNA Prep with Enrichment osiąga doskonałą wydajność dla szerokiego zakresu wejściowego DNA (50-1000ng).  Zestaw dostosowany jest do różnego typu próbek – krwi, śliny, genomowego DNA oraz tkanek przechowywanych w formalinie i FFPE.  Dodanie krwi lub śliny bezpośrednio do reakcji tagmentacji ogranicza liczbę etapów preparatyki i skraca jej czas.

Zoptymalizowana wydajność
Spójna długość insertu, jednolite pokrycie i zoptymalizowana wydajność (niezależnie od ilości wejściowego DNA) to cechy preparatyki potwierdzone w licznych badaniach. Technologia kulek magnetycznych obniża szanse popełnienia błędu, skutkując wysoką powtarzalnością danych, niezależnie od platformy do sekwencjonowania.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

~6,5 godzin

Czas pracy manualnej

~2 godzin

Ilość materiału wejściowego     

10-1000 ng wysokiej jakości DNA lub 50-1000 ng FFPE DNA

Opis

Zestaw do zastosowania w sekwencjonowaniu całoegzomowym, sekwencjonowaniu paneli oraz preparatyk „na życzenie”

Odczyty „on-Target”

≥85% (dla paneli egzomowych)

Jednolitość

≥90% (% pokrycia w sekwencjonowaniu 20x dla 4 Gb; dla paneli egzomowych)

Zestawy indeksów

Do 384 próbek

Liczba reakcji

16 lub 96 próbek

Rodzaj materiału wejściowego

Krew, próbki FFPE, ślina

Kompatybilność  z systemami   

HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (moduł naukowy), NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 550, NextSeq 550Dx (moduł naukowy), NovaSeq 6000

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

CNVs, insercje-delecje (indels), Utrata heterozygotyczności (LOH), SNPs, warianty somatyczne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie egzomowe, wzbogacanie celowane, celowane sekwencjonowanie DNA, sekwencjonowanie typu custom

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące