TruSight RNA Pan-Cancer Panel

TruSight RNA Pan-Cancer Panel

TruSight RNA Pan-Cancer Panel zapewnia kompleksową analizę transkryptomu nowotworów. Zestaw oferuje:

  • Informację o ekspresji genów, wywołanie wariantów, detekcję fuzji genów znanych i nowych partnerów fuzyjnych
  • Zoptymalizowany protokół o niewielkiej ilości materiału wejściowego, z szerokiej gamy rodzajów próbek, włączając próbki FFPE
  • Wyczerpujące podejście do ścieżek nowotworowych
  • Ekonomiczne sekwencjonowanie RNA
TruSight RNA Pan-Cancer Panel zapewnia kompleksową analizę transkryptomu nowotworów
Czułe i ekonomiczne celowane sekwencjonowanie

Zestaw TruSight RNA Pan-Cancer umożliwia ilościowe pomiary ekspresji genów, jak i wykrycie fuzji genów ze znanymi i nowymi partnerami fuzji genowych. Zestaw toleruje niewielkie ilości materiału wejściowego, jak 10 ng całkowitego RNA lub 20 ng z FFPE.

Intuicyjna analiza danych w chmurze

Analiza może być przeprowadzona używając aplikacji BaseSpace RNA-Seq Aligment. To intuicyjne narzędzie wykonuje wywoływanie fuzji i detekcję wariantów. Zapewnia dostęp do profili ekspresji genów i oferuje wyczerpujące rozwiązanie dla badających nowotwory.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

2.5 dni

Czas pracy manualnej

11 h

Ilość materiału wejściowego     

10 ng całkowitego RNA, 20-100 ng RNA z FFPE

Rodzaj materiału wejściowego

Próbki o małej ilości materiału wejściowego, FFPE

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx in Research Mode, NextSeq 500, NextSeq 550, NextSeq 2000

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Typy wariantów

Fuzje genowe, warianty somatyczne, nowe transkrypty, warianty transkrypcji

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Celowane wzbogacanie, celowane sekwencjonowanie RNA

Technologia

Sekwencjonowanie