MiSeq Dx

MiSeq Dx
MiSeqDx - pierwszy system NGS przeznaczony do diagnostyki in vitro

System MiSeqDx jest pierwszym systemem NGS oznaczonym znakiem CE do diagnostyki in-vitro (IVD). Zaprojektowany specjalnie dla potrzeb diagnostyki klinicznej aparat wykorzystuje proste protokoły oraz sprawdzoną technologię sekwencjonowania poprzez syntezę (ang. SBS), co w rezultacie prowadzi do uzyskania dokładnych oraz wiarygodnych wyników.
System MiSeqDx to narzędzie umożliwiające klinicystom i laboratoriom klinicznym uzyskiwanie wszechstronnych i wiarygodnych wyników sekwencjonowania. System daje dostęp to nowych aplikacji klinicznych dzięki nowym testom molekularnym opartym o uniwersalną technologię sekwencjonowania następnej generacji.

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/miseqdx/system.html

Specyfikacja

Długość odczytu

2x150bp

Wydajność

1 Gb

Dokładność

99,7%

Powtarzalność

99,7%

Jakość odczytu

Q30 >70%

System sterujący

Zintegrowany komputer sterujący

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/miseqdx/specifications.html

Powiązane produkty