VARIANTPlex® Solid Tumor

VARIANTPlex® Solid Tumor

Analiza mutacji w 67 genach, powiązanych z rozwojem guzów litych

VARIANTPlex® Solid Tumor to naukowy panel NGS, który wykrywa i charakteryzuje warianty pojedynczych nukleotydów (SNV), warianty liczby kopii (CNV) oraz insercje/ delecje (indels) w 67 genach związanych z rozwojem guzów litych.

Analiza mutacji w 67 genach, powiązanych z rozwojem guzów litych
Unikalna, sprawdzona technologia

Zestaw wykorzystuje technologię AMP™ (Anchored Multiplex PCR), gdzie każda z cząsteczek DNA zostaje specjalnie oznakowana, dzięki czemu proces korekcji błędów na etapie analizy bioinformatycznej (prawdziwa mutacja vs błędy powstałe podczas sekwencjonowania) staje się bardziej skuteczna.

Liofilizowane odczynniki
W skład Variant Plex Solid Tumor Kit wchodzą: specyficzne startery do amplifikacji wskazanych regionów, enzymy w postaci zliofilizowanej, odczynniki do przygotowania bibliotek a także dodatkowe odczynniki do oceny jakości materiału wyjściowego – Archer PreSeq DNA QC Assay. Analiza wyników odbywa się z wykorzystaniem programu Archer Analysis.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

67

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Ilość materiału wejściowego

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Materiał świeży oraz FFPE

Rozmiar analizowanego regionu

ok. 51,0 kb

Czas pracy manualnej

2,5 h

Łączny czas protokołu

1 dzień

Kompatybilna platforma

Illumina®

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

2,5 M

Materiały do pobrania