AmpliSeq for Illumina TCR Beta- SR Panel

AmpliSeq for Illumina TCR Beta- SR Panel

AmpliSeq for Illumina TCR Beta-SR Panel pozwala na badanie zmian w łańcuchu beta TCR. Wykorzystanie krótkich odczytów umożliwia scharakteryzowanie CDR3.

Analiza rearanżacji łańcucha beta TCR z wykorzystaniem krótkich odczytów
Kompleksowa analiza genów
Zestaw umożliwia dokładne pokrycie sekwencji łańcucha beta TCR.
Krótki czas przygotowania bibliotek
Czas przygotowania bibliotek z krwi pełnej, świeżej/mrożonej tkanki lub komórek aktywowanych fluorescencyjnie (FACS) nie przekracza jednego dnia.
Niewielka ilość materiału wejściowego
Do przygotowania wysokiej jakości biblioteki wystarczy zaledwie 10 ng RNA.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

5,5 – 7,5  h

Czas pracy manualnej

< 1,5 h

Ilość materiału wejściowego     

1 ng

Liczba reakcji

24

Rodzaj materiału wejściowego

FFPE, krew, świeża/mrożona tkanka, komórki FACS

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, NextSeq2000, NextSeq550

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA, RNA

Typy wariantów

Warianty transkrypcyjne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe, celowane sekwencjonowanie RNA, celowane sekwencjonowanie DNA

Technologia

Sekwencjonowanie