NextSeq 550 Dx

NextSeq 550 Dx

NextSeq 550Dx to wysokoprzepustowy sekwenator, który spełnia wymogi regulacyjne FDA oraz posiada certyfikat CE-IVD. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość pracy w dwóch modułach, diagnostycznym (Dx) oraz naukowym (RUO).
Spójność urządzenia klinicznego
NextSeq 550Dx i odczynniki do sekwencjonowania na jego pokładzie spełniają wymogi regulacyjne FDA i są produkowane w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z aktualnymi dobrymi praktykami produkcyjnymi (cGMP).
Główne aplikacje wspierane przez NextSeq 550Dx
Autorskie panele genowe w szlaku TruSeq Custom Amplicon Kit Dx (spełnia wymogi FDA)

Specyfikacja ogólna

Ilość uzyskanych danych

≥ 90 Gb*

*dane uzyskane z sekwencjonowania biblioteki kontrolnej PhiX Control

Pojedyncze odczyty w jednym trybie pracy

≥ 300 mln

Maksymalna długość odczytów

2 × 150 bp