Sage HLS2 HMW Library System

Sage HLS2 HMW Library System

Pozyskiwanie wysokocząsteczkowego DNA

Sage HLS2 HMW Library System to platforma pozwalająca na efektywne pozyskanie wysokocząsteczkowego DNA bezpośrednio z zawiesiny komórek eukariotycznych, próbek krwi, homogenatów tkankowych lub hodowli bakteryjnych. Urządzenie pozwala na enzymatyczną obróbkę pozyskanego DNA, a następnie rozdzielenie preparatu na 6 frakcji, różniących się masą molekularną fragmentów DNA.

Gotowe kasety żelowe
Rozdział DNA przeprowadzany jest w gotowych kasetach żelowych, na których jednocześnie można przeprowadzać rozdział dwóch próbek na 6 frakcji, różniących się długością DNA. W kasecie żelowej zachodzi ekstrakcja DNA, reakcja enzymatyczna oraz selekcja wielkości fragmentów.
Uzyskanie frakcji DNA do dalszych analiz
Ekstrakcja przebiega poprzez przełączenie ścieżki elektroforezy do kanału, który zbiera pożądaną frakcję DNA do modułu elucyjnego wypełnionego buforem. Frakcje DNA są następnie pobierane manualnie, z użyciem standardowej pipety laboratoryjnej.
Główne zastosowania
  • Frakcjonowanie długich cząsteczek DNA (HMW DNA) pozyskiwanych bezpośrednio z komórek – preparatyka bibliotek typu long-range.
  • HLS-CATCH™ (Cas9-Assisted Targeting of Chromosome Segments)- selekcja wybranych loci lub zestawów pełnej długości natywnych sekwencji określonych genów.

Specyfikacja ogólna

Maksymalna liczba próbek podlegających jednoczesnemu rozdziałowi

4

Objętość próbki*

70 µl

Maksymalna ilość materiału wejściowego (DNA*)

7 µg

Standardowy czas pracy*

Ekstrakcja 1- 3 h

Reakcja enzymatyczna 30 min

Elucja 1- 6 h

* dotyczy protokołu HLS-CATCH