Illumina DNA PCR-Free Prep

Illumina DNA PCR-Free Prep

  • Najszybszy szlak preparatyczny – około 1,5h (możliwość automatyzacji)
  • Protokół zaadoptowany do różnorodnych typów próbek, ilości materiału i aplikacji
  • Zoptymalizowana wydajność, wiarygodne wyniki
Preparatyka do całogenomowego sekwencjonowania (WGS)
Oszczędność czasu i środków
Zestaw charakteryzuje szybka i przyjazna użytkownikowi preparatyka. Chemia oparta o technologię kulek magnetycznych skraca czas pracy do około 1,5h. W czasie tym umożliwia pokonanie etapów od izolacji DNA, aż po normalizację biblioteki.
Szeroka gama wejściowego DNA

Illumina DNA PCR-Free Prep osiąga doskonałą wydajność dla szerokiego zakresu wejściowego DNA (25-300ng).  Zestaw dostosowany jest do różnego typu próbek – krwi, śliny, śladów krwi. Illumina DNA PCR-Free Prep dobrze radzi sobie z DNA pochodzącym zarówno z małych, jak i dużych genomów. Protokół łatwo zaadaptować można na potrzeby automatyzacji.

Zoptymalizowana wydajność
Spójna długość insertu, jednolite pokrycie i zoptymalizowana wydajność (niezależnie od ilości wejściowego DNA) to cechy preparatyki potwierdzone w licznych badaniach. Technologia kulek magnetycznych obniża szanse popełnienia błędu, skutkując wysoką powtarzalnością danych, niezależnie od platformy do sekwencjonowania.
Przepustowość dostosowana do wymagań Użytkownika
Indeksy IDT for Illumina w zestawach A, B, C i D umożliwiają multipleksowanie do 384 próbek.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

~1,5 godziny

Czas pracy manualnej

~45 minut

Ilość materiału wejściowego     

25-300 ng DNA

Długość  insertu

450 bp ± 75 bp

Zestawy indeksów

Do 384 próbek

Rodzaj materiału wejściowego

Krew, ślina, (brak walidacji dla próbek FFPE)

Kompatybilność  z systemami   

HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (moduł naukowy), NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 550, NextSeq 550Dx (moduł naukowy), NovaSeq 6000

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

Anomalie chromosomalne, CNVs, warianty germinalne, insercje-delecje (indels), STRs, SNPs, warianty somatyczne, warianty strukturalne

Gatunek

Kompatybilny z wieloma gatunkami – m. in. człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie De Novo, sekwencjonowanie całogenomowe

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące