MiSeqDx

MiSeqDx

Zaprojektowany specjalnie dla potrzeb diagnostyki klinicznej aparat wykorzystuje proste protokoły oraz sprawdzoną technologię sekwencjonowania poprzez syntezę, co w rezultacie prowadzi do uzyskania dokładnych oraz wiarygodnych wyników.

Sekwenator działa w dwóch trybach: diagnostycznym oraz naukowym.

Menu aplikacji IVD w ramach MiSeqDx

Firma Illumina oferuje dwa testy do badania mukowiscydozy zatwierdzone przez FDA oraz zatwierdzoną przez FDA diagnostykę towarzyszącą, identyfikującą pacjentów z rakiem jelita grubego kwalifikowanych do leczenia lekiem Vectibix.*

 

*Vectibix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Amgen, Inc.

Specyfikacja ogólna

Zakres ilości uzyskanych danych

540 Mb - 15 Gb*

*dane uzyskane z sekwencjonowania biblioteki kontrolnej PhiX Control

Pojedyncze odczyty w jednym trybie pracy

12 – 25 mln

Maksymalna długość odczytów

2 × 300 bp