VeriSeq NIPT Solution v2

VeriSeq NIPT Solution v2

VeriSeq NIPT Solution v2 to kompleksowe, przesiewowe badanie laboratoryjne w kierunku aneuploidii, zapewniające odczynniki, instrumenty oraz oprogramowanie do analizy danych, pozwalające na otrzymanie wyników w ciągu 26 godzin.

Nieinwazyjne badanie prenatalne z certyfikacją IVD
Najbardziej kompleksowy obraz anomalii chromosomowych płodu w całym genomie

laboratoryjne rozwiązanie NIPT, które oferuje najszersze menu testów spośród wszystkich testów przesiewowych IVD, potwierdzonych w badaniu dokładności klinicznej, obejmującym ponad 2300 próbek.

VeriSeq NIPT Solution v2 wykorzystuje sekwencjonowanie całego genomu w celu rozszerzenia prenatalnych badań przesiewowych poza aneuploidie 21., 18. i 13. pary chromosomów na wszystkie rzadkie aneuploidie autosomalne (RAA), aneuploidie chromosomów płci (SCA) oraz częściowe duplikacje i delecje ≥ 7 MB dla wszystkich autosomów.

Technologia godna zaufania
Wysoka dokładność, szybki wynik oraz niski wskaźnik niepowodzeń.
Proste, skalowalne rozwiązanie
Łatwe do wdrożenia rozwiązanie, które pozwala na analizę 24, 48 lub 96 prób w trakcie jednego przebiegu pracy sekwenatora.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

26 h

Kompatybilność systemu

Nextseq 550 Dx

Metodyka          

Sekwencjonowanie całego genomu

Technologia

Sekwencjonowanie nowej generacji

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA