TruSight Tumor 170

TruSight Tumor 170

TruSight Tumor 170 to zestaw zaprojektowany do analizy 170 genów powiązanych z powszechnymi guzami litymi. Panel bazuje na technologii wzbogacania bibliotek i może być wykorzystywany do analizy DNA i RNA, pokrywając szeroki zakres genów i typów wariantów.

Analiza 170 genów związanych z guzami litymi
Kompleksowa analiza wariantów powiązanych z nowotworami

Zestaw umożliwia analizę takich wariantów genetycznych jak: fuzje, warianty splicingowe, insercje/delecje (indel), SNVs. Wykorzystanie DNA i RNA zwiększa wydajność analizowanych  próbek.

Dokładne wyniki z próbek o niskiej jakości

Wykrycie wariantów przy użyciu zaledwie 40 ng DNA i RNA, nawet przy 5% częstości występowania mutacji allelu. Maksymalizacja wyników z próbek FFPE.

Zintegrowany i usprawniony przepływ pracy
Równoległe przygotowanie DNA i RNA w zintegrowanym systemie, następujące po fragmentacji DNA/syntezie cDNA.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

~2 dni

Czas pracy manualnej

~10,5 h

Ilość materiału wejściowego     

40 ng DNA lub RNA

Liczba reakcji

Do 36 dla DNA (używając obu zestawów indeksów) i do 16 dla RNA

Rodzaj materiału wejściowego

Próbki o małej ilości materiału wejściowego, FFPE

Kompatybilność  z systemami   

HiSeq 2500, NextSeq 2000, NextSeq 500, NextSeq 550

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA, RNA

Typy wariantów

CNVs, fuzje genowe, insercje-delecje (indels), SNVs, warianty somatyczne, warianty strukturalne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Celowane wzbogacanie, celowane sekwencjonowanie DNA, celowane sekwencjonowanie RNA

Technologia

Sekwencjonowanie