TruSight Oncology 500 ctDNA v2: rewolucja w profilowaniu genomicznym raka

Jednym z najnowocześniejszych podejść w badaniach onkologicznych jest kompleksowe profilowanie genomiczne (comprehensive genomic profiling, CGP). To podejście precyzyjnej medycyny wykorzystuje sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), pozwalając na ocenę szerokiego spektrum biomarkerów w jednym teście. CGP jest nie tylko bardziej efektywne, ale również szybsze niż tradycyjne metody testowania.

Zalety kompleksowego profilowania genomicznego

 • Efektywność: CGP wykorzystuje potencjał sekwencjonowania nowej generacji do oceny szerokiego zakresu biomarkerów w jednym teście, eliminując potrzebę wielokrotnych badań wydłużających czas oczekiwania na wyniki.
 • Identyfikacja klinicznie istotnych wariantów: CGP umożliwia identyfikację większej liczby wariantów w porównaniu do metod konwencjonalnych. Jest to szczególnie istotne ze względu na odkrywanie nowych biomarkerów, (w tym sygnatur genomowych związanych z immunoonkologią), przekładających się na  bardziej skuteczne formy terapii.
 • Możliwość zastosowania CGP w oparciu o ctDNA: standardowe podejście do CGP obejmuje próbki tkanki guza litego. W przypadkach, gdy ilość tkanki do badania jest niewystarczająca lub jest ona niedostępna, wykorzystanie ctDNA z krwi staje się jedynym źródłem informacji na temat genomiki guza.

Płynna biopsja – zalety wykorzystania ctDNA w profilowaniu genomicznym

 • Badania ctDNA pozwalają na dostęp do informacji genetycznych guza poprzez pobór niewielkiej ilości krwi. To istotna przewaga nad tradycyjnymi biopsjami tkankowymi, które mogą być bardziej inwazyjne i nie zawsze możliwe do przeprowadzenia.
 • ctDNA jest możliwe do wykrycia na wszystkich etapach postępu choroby nowotworowej i przy różnych rodzajach guzów. To szerokie zastosowanie czyni ctDNA cennym źródłem do analizy zmian genetycznych związanych z różnymi typami nowotworów.
 • W niektórych przypadkach, takich jak NSCLC, połączenie analizy CGP z próbki krwi z tradycyjną analizą tkankową, znacząco zwiększa identyfikację klinicznie istotnych mutacji. To z kolei może ułatwić zrozumienie krajobrazu genetycznego guza i wpływać na decyzje dotyczące terapii ukierunkowanej.
 • Możliwość powtarzania analiz ctDNA pozwala na ocenę selekcji klonalnej i ewolucji guza. Monitorowanie zmian w genetycznym składzie guza może być kluczowe dla zrozumienia reakcji na leczenie, postępu choroby oraz pojawiania się mutacji opornych.
 • Aby w pełni wykorzystać potencjał biopsji płynnej, kluczowe jest zastosowanie bardzo czułego i specyficznego testu analitycznego zdolnego do wykrywania somatycznych mutacji obecnych w niskich częstotliwościach w cfDNA. TruSight Oncology 500 ctDNA v2 to test, który sprostał temu wyzwaniu, bazując na sukcesie swojej poprzedniej wersji. Dzięki ulepszeniom niektórych komponentów i modyfikacjom w procedurze, najnowsza wersja oferuje wyższą czułość i szybszy czas uzyskania istotnych odpowiedzi.
 • Trusight Oncology 500 ctDNA v2 to:
 • Rozwiązanie zaprojektowane w sposób idealnie dopasowany do obecnych wytycznych i uwzględniające najnowsze dane z badań klinicznych. Stosując TruSight Oncology 500 ctDNA v2 mamy pewność, że analiza jest nie tylko na najwyższym poziomie, ale także jest bezpośrednio związana z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badań nad rakiem. Ta zgodność zwiększa kliniczną użyteczność badania, czyniąc je nieocenionym narzędziem do podejmowania świadomych decyzji.
 • To wszechstronne badanie wykraczające poza konwencjonalne granice, wykrywające różne typy zmian genetycznych w 523 genach związanych z różnymi rodzajami guzów. Od pojedynczych zmian nukleotydowych (SNV) po biomarkery związane z immunoterapią (IO) czy wschodzące biomarkery, takie jak bTMB, bMSI. TruSight Oncology 500 ctDNA v2 oferuje holistyczne podejście do profilowania genetycznego
 • Usprawniony proces pracy, w którym zastosowano innowacje skracające czas całkowitej analizy do mniej niż 4 dni. Wymagana ilość wejściowa została zmniejszona do 20 ng cfDNA, a limit detekcji dla SNV wynosi 0,2% VAF. Te udoskonalenia przyczyniają się do bardziej efektywnego i dostępnego procesu analizy.
 • Zintegrowane rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie projektów badawczych w zakresie kompleksowego profilowania genetycznego z minimalną złożonością operacyjną i analityczną. TSO 500 ctDNA v2 to to nie tylko test - to drzwi do głębszego zrozumienia genetyki raka.

Więcej informacji