Serwer DRAGEN dla systemu NextSeq™ 550Dx

Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) jest niezbędne do przeprowadzania kompleksowych testów diagnostycznych, włączając w to badania przesiewowe noworodków, testowanie w kierunku predyspozycji do chorób genetycznych a także w diagnostyce onkologicznej. Protokoły diagnostyczne NGS muszą być zgodne z regulacjami,  zapewniającymi najwyższe standardy opieki i ochrony pacjentów. Aby sprostać tym wymogom Illumina wprowadza na rynek serwer Illumina DRAGEN dedykowany aparatom NextSeq 550Dx. Dzięki trzystopniowej procedurze z wykorzystaniem odczynników do przygotowania bibliotek Illumina DNA Prep with Enrichment DX, sekwencjonowaniu na urządzeniu NextSeq 550DX oraz analizie wtórnej, użytkownicy otrzymują rozwiązanie zgodne z najwyższymi standardami wprowadzonymi wg Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie wyrobów diagnostycznych in vitro (IVDR) 2017/746. Należy zaznaczyć, że sondy oligonukleotydowe wykorzystywane w procesie hybrydyzacji i specyficzne dla danego badania nie są objęte certyfikacją.

Serwer DRAGEN to opcjonalny komponent dla Instrumentów NextSeq 550Dx dedykowany procedurom diagnostycznym, z wykorzystaniem Illumina DNA Prep with Erichment DX. Intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom zarządzać, uruchamiać i konfigurować procedury bezpośrednio na instrumencie lub zdalnie. Po zakończonym sekwencjonowaniu, oprogramowanie Illumina Run Manager automatycznie uruchamia wtórną analizę danych. Dodatkowo, dzięki modułowi ORA (Original Read Archive) możliwa jest 80%, bezstratna kompresja plików FASTQ.

Więcej informacji