Inspirujące materiały edukacyjne

Seria wykładów w ramach European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases związanych z wykorzystaniem genomiki oraz sekwencjonowania następnej generacji w obszarze metagenomiki klinicznej, identyfikacji patogenów odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego oraz badaniach mikrobiomu ludzkiego.

https://emea.illumina.com/destination/eccmid-2022-od.html?scid=2022-279EC6552&catt=External%20Share%20-%20Channel%20Partner

Nagranie w ramach konferencji MedLab dotyczące medycyny precyzyjnej u dzieci, ze szczególnym naciskiem na temat wykorzystania szybkiego sekwencjonowania pełnych genomów do badań przesiewowych i diagnostyki noworodków.

https://emea.illumina.com/destination/dr-kingsmore-precision-medicine-for-babies.html?scid=2022-248SMO5897&catt=External%20Share%20-%20Channel%20Partner

Nagranie na żądanie z sympozjum THE MORE – Multiomics Research Event. W udostępnionym materiale, wiodący naukowcy dyskutują o wykorzystaniu podejścia multiomicznego w swoich badaniach i wskazują jakie są kluczowe czynniki wpływające na skuteczne wykorzystanie tego rodzaju rozwiązań i implementację uzyskanych wyników w badaniach klinicznych, między innymi w chorobach o złożonym podłożu.

https://emea.illumina.com/destination/multiomics-expert-panel-discussions.html?scid=2022-260ECL6172&catt=External%20Share%20-%20Channel_Partner