TruSight Oncology 500 HRD – kompleksowe profilowanie guzów z analizą HRD.

Test TruSight Oncology 500 HRD jest rozwiązaniem opartym na sekwencjonowaniu następnej generacji które wykorzystuje możliwości technologii NGS firmy Illumina i zatwierdzonej technologii HRD firmy Myriad Genetics, umożliwiając laboratorium wykrywanie niestabilności genomowej i jednoczesną analizę ponad 500 genów, w tym genów istotnych dla statusu HRD.

HRD jest sygnaturą genomową używaną do opisania sytuacji, w której komórki nie są w stanie skutecznie naprawić przerwania dwuniciowego DNA. W takim przypadku, komórki polegają na alternatywnych, podatnych na błędy mechanizmach naprawy DNA, co może prowadzić do niestabilności genomowej i ostatecznie do powstania guza. Status HRD jest ważnym biomarkerem szczególnie w guzach które mają wysoki poziom uszkodzeń DNA, takich jak rak jajnika, piersi, prostaty czy trzustki.  Wykorzystując TruSight Oncology 500 HRD, dzięki jednej próbce, laboratoria będą mogły zapewnić kompleksowe, dokładne i czułe wyniki, pozwalające znacznie zwiększyć zrozumienie genomowej natury guza.

Badania oparte o duże kohorty pokazują, że kompleksowe profilowanie genomowe (CGP) może potencjalnie zidentyfikować istotne zmiany genetyczne nawet w przypadku 90% próbek. Pojedynczy test do oceny szerokiego zakresu biomarkerów pozwala na wykorzystanie mniejszej ilości, często trudnego do pozyskania materiału i skraca czas w jakim udostępnianie są wyniki w porównaniu z wieloma iteracyjnymi testami.

TruSight Oncology HRD to kolejne rozwiązanie z „rodziny” rozwiązań TSO 500 do której należą:

  • TruSight Oncology Comprehensive – pierwsze oznaczone znakiem CE IVD rozwiązanie do kompleksowego profilowania genomowego w oparciu o DNA oraz RNA.
  • TruSight Ocology 500 ctDNA – umożliwia badanie wariantów somatycznych z osocza, w tym niestabilność mikrosatelitarną (MSI) i obciążenie mutacyjne guza (TMB).
  • TruSight Oncology 500 High – Throughput – kompleksowe profilowanie genomowe z próbek FFPE, z dodatkową elastycznością pozwalającą na grupowanie do 192 próbek na jedną komórkę przepływową (flow cell).

Więcej informacji : https://www.illumina.com/company/news-center/press-releases/press-release-details.html?newsid=474d9acf-5eb1-4820-9fba-1e85e49bec70&scid=2022-303SMO6642