Illumina DNA Prep with enrichment w wersji z certyfikacją CE-IVD.

Zestaw Illumina DNA Prep with Enrichment Dx to rozwiązanie zgodne z europejską dyrektywą EU IVDR 2017/746 i zaprojektowane do aplikacji ukierunkowanego sekwencjonowania w laboratoriach zajmujących się badaniami diagnostycznymi. Dzięki swoim właściwościom, Illumina DNA Prep with Enrichment Dx  umożliwia naukowcom i diagnostom elastyczne podejście w przygotowaniu bibliotek NGS z różnymi opcjami wyboru paneli wzbogacających o różnym zakresie analizy. Łatwa procedura implementacyjna pozwala na to aby każde laboratorium mogło z łatwością dokonać przekształcenia swoich standardowych szlaków preparatycznych w szlaki odpowiadające nowym regulacjom w zakresie badań genetycznych.

Illumina DNA Prep with Enrichment Dx jest kompatybilne z panelami sond dostarczonych przez użytkownika, które spełniają wymagane specyfikacje, w tym panele typu „custom” o różnej wielkości a także gotowe panele ukierunkowane na konkretne obszary chorobowe (kardiologiczne, neurologiczne itp.) oraz przeznaczone do sekwencjonowania pełnych eksomów (WES). Zestaw współpracuje z sondami od Illumina ale również od innych dostawców w celu zwiększenia elastyczności.

Dzięki możliwości połączenia Illumina DNA Prep with Enrichment Dx z sekwenatorami oznaczonymi znakiem CE-IVD, MiSeqDX, NextSeq 550Dx a także w niedalekiej przyszłości z wielkoskalowym sekwenatorem NovaSeqDx, laboratoria diagnostyczne dysponują niezwykle skutecznymi rozwiązaniami do prowadzenia badań genetycznych, służącym pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju schorzeniami.

W portfolio produktowym Illumina, oprócz kitu Illumina DNA Prep with Enrichemnt Dx, można wykorzystać rozwiązania oznaczone certyfikacją CE-IVD, takie jak :

  • VeriSeq NIPT Solution V2 – kompleksowe, laboratoryjne rozwiązanie do badania aneuploidii, zapewniające dostęp do odczynników, oprogramowania i pozwalające na uzyskania wyników NIPT w ciągu 26 godzin.
  • TruSight Oncology Comprehensive (EU) - pierwsze oznaczone znakiem CE IVD rozwiązanie do kompleksowego profilowania genomowego w oparciu o DNA oraz RNA.
  • TruSight Cystic Fibrosis – test w oparciu NGS do badania podłoża genetycznego mukowiscydozy

Więcej informacji : https://www.illumina.com/products/by-type/ivd-products/dna-prep-enrichment-dx.html?scid=2022-269EC6585&catt=Email%20Campaign%20-%20Internal