Zbiór artykułów dotyczących najnowszych odkryć i postępów w genomice.

Lista ciekawych artykułów związanych z zastosowaniem genomiki i bioinformatyki w obszarze badań klinicznych, w tym np. predykcji wpływu mutacji na ludzkie życie z wykorzystaniem sieci neuronowych, genomiki populacyjnej i wiele innych.

Link: https://www.illumina.com/science/genomics-research/articles.html