Vmax™ X2 cells

Vmax™ X2 cells

Chemicznie kompetentne komórki Vmax™ X2 pochodzą od jednego z najszybciej rozwijających się organizmów na ziemi: Gram-ujemnej, niepatogennej bakterii morskiej Vibrio natriegens. Zaprojektowane jako bakteryjny system ekspresji nowej generacji, komórki Vmax™ X2 zachowują wszystkie zalety tradycyjnych bakteryjnych systemów ekspresji białek — z podwojeniem dwukrotnie szybszym niż E. coli — oraz zdolność do generowania znacznie większych ilości biomasy i białka na objętość komórki.

Szeroka kompatybilność

Kompatybilne z plazmidami i antybiotykami powszechnie stosowanymi w bakteryjnych systemach ekspresyjnych, takich jak E. coli BL21 (DE3) i mają wydajność transformacji dorównującą najlepszym alternatywnym szczepom eksprymującym białka.

Uniwersalny system hodowli

Zbudowane ze ściśle kontrolowanym, IPTG-indukowalnym systemem promotora T7, komórki Vmax™ X2 mogą być hodowane przy użyciu rutynowej pożywki wzrostowej, jak również komercyjnej pożywki autoindukcyjnej lub wzbogaconej pożywki wzrostowej Vmax™ (zalecane do szybkiego wzrostu i największej akumulacji biomasy).

Elastyczna procedura

Mogą być indukowane w szerokim zakresie punktów czasowych, od OD600 0,1 do ponad 1,0, bez utraty końcowej wydajności białka, co znacznie zwiększa elastyczność procedury.

Specyfikacja ogólna

Rodzaj szczepu

szczep ekspresyjny T7

Genotyp

Vibrio natriegens 14048 dns::LacI-T7-RNAP

Wydajność transformacji

107 CFU/μg DNA