VARIANTPlex® Myeloid

VARIANTPlex® Myeloid

Analiza wariantów 75 genów powiązanych ze schorzeniami AML, MPN, MDS.

VARIANTPlex® Myeloid to naukowy panel NGS, który umożliwia analizę 75 genów powiązanych z ostrą białaczką szpikową, nowotworami mieloproliferacyjnymi, zespołami mielodysplastycznymi MDS, a także niektórych markerów dla nowotworów układu limfatycznego.

Analiza wariantów 75 genów powiązanych ze schorzeniami AML, MPN, MDS
Kompleksowa analiza

VariantPlex Core Myeloid Kit to celowany panel NGS, obejmujący 37 genów, których mutacje są kluczowe w ostrej białaczce szpikowej (AML), nowotworach mieloproliferacyjnych (MPN) oraz zespołach mielodysplastycznych (MDS). Zestaw umożliwia m.in. detekcję wariantów w trudnych rejonach, jak CEBPA czy FLT3.

Unikalna i sprawdzona technologia

Technologia AMP™ (Anchored Multiplex PCR) umożliwia głęboką, specyficzną dla nici pochodzenia amplifikację molekularnie wyznakowanych fragmentów DNA, celem sekwencjonowania na platformach Illumina.

Wszechstronne zastosowanie i liofilizowane odczynniki
Panel jest kompatybilny z różnego rodzaju materiałem, również w niewielkiej ilości i zdegradowanym (np. FFPE). Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie niwelując ryzyko błędu.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

75

Rozmiar analizowanego regionu

Ok. 125,4 kb

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Ilość materiału wejściowego

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Krew, szpik kostny, PBL, FFPE

Równomierność pokrycia

>20% średniego pokrycia dla >99,8%

Czas pracy manualnej

2,5 h

Łączny czas protokołu

1 dzień

Kompatybilna platforma

Illumina®

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

4 M

Materiały do pobrania