VARIANTPlex® Core Myeloid

VARIANTPlex® Core Myeloid

Analiza 37 genów związanych z nowotworami szpiku

VARIANTPlex® Core Myeloid to naukowy panel NGS, który wykrywa i charakteryzuje warianty pojedynczych nukleotydów (SNV), warianty liczby kopii (CNV) oraz insercje/ delecje (indels) w 37 genach związanych z nowotworami szpiku.

Analiza 37 genów związanych z nowotworami szpiku
Kompleksowa analiza

VariantPlex Core Myeloid Kit to celowany panel NGS obejmujący 37 genów, których mutacje są kluczowe w ostrej białaczce szpikowej (AML), nowotworach mieloproliferacyjnych (MPN) oraz zespołach mielodysplastycznych (MDS). Zestaw umożliwia m.in. detekcję wariantów w trudnych rejonach, jak CEBPA czy FLT3.

Unikalna i sprawdzona technologia

Technologia AMP™ (Anchored Multiplex PCR) umożliwia głęboką, specyficzną dla nici pochodzenia amplifikację molekularnie wyznakowanych fragmentów DNA, celem sekwencjonowania na platformach Illumina.

Wszechstronne zastosowanie i liofilizowane odczynniki

Panel jest kompatybilny z różnego rodzaju materiałem, również w niewielkiej ilości i zdegradowanym (np. FFPE). Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie niwelując ryzyko błędu.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

37

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Ilość materiału wejściowego

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Krew, szpik kostny, PBL, FFPE

Równomierność pokrycia

>20% średniego pokrycia dla >99,8%

Czas pracy manualnej

2,5 h

Łączny czas protokołu

1 dzień

Kompatybilna platforma

Illumina®

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

3 M

Materiały do pobrania