TruSight RNA Fusion Panel

TruSight RNA Fusion Panel

TruSight RNA Fusion Panel to zestaw do oznaczania fuzji genowych w szerokim spektrum onkologicznych jednostek chorobowych, niezależnie od ich pochodzenia. Panel pokrywa 507 genów związanych z fuzjami, dając możliwość prowadzenia szerokich badań przesiewowych związanych z fuzjami o charakterze onkologicznym we krwi, szpiku kostnym, próbkach FFPE, z możliwością identyfikacji nowych fuzji.

Od RNA do wyniku w 4 dni
Zoptymalizowane sekwencjonowanie RNA dla wszystkich rodzajów próbek, również FFPE
Uproszczony raport fuzji dla początkujących w NGS
Oprogramowanie wskazujące fuzje nie wymaga dodatkowego wsparcia bioinformatycznego. Analiza zapewnia listę wykrytych fuzji, powiązania z chorobami (identyfikowane w bazie Mitleman’a) oraz odczyty wskazujące na fuzje.
Wydajny zestaw wymagający niewielkiej ilości materiału wejściowego
Wystarczy 20ng RNA pozyskanego z próbek FFPE lub 10 ng RNA ze świeżych lub mrożonych próbek. Zestaw zapewnia czułe, odtwarzalne i ekonomiczne rozwiązanie analiz fuzji genów w badaniach nowotworów.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

2.5 dni

Czas pracy manualnej

11 h

Ilość materiału wejściowego     

10 ng RNA z próbek świeżych/ mrożonych, lub 20 ng RNA z FFPE

Rodzaj materiału wejściowego

FFPE, próbki o małej ilości materiału wejściowego

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx in Research Mode, NextSeq 500, NextSeq 550

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Typy wariantów

Fuzje genowe

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Celowane wzbogacanie, celowane sekwencjonowanie RNA

Technologia

Sekwencjonowanie