TruSight Myeloid Sequencing Panel

TruSight Myeloid Sequencing Panel

TruSight Myeloid Sequencing Panel umożliwia identyfikację somatycznych wariantów nowotworów układu krwiotwórczego.

Zestaw umożliwia analizę mutacji genów w
  • ostrym nowotworze szpiku (AML)
  • zespołach mielodysplastycznych (MDS)
  • zespołach mieloproliferacyjnych (MPN)
  • przewlekłej białaczce szpikowej (CML)
  • przewlekłej białaczce mielomonocytowej (CMML)
  • wczesnodziecięcej białaczce nielimfocytowej (JMML)

TruSight Myeloid Sequencing Panel pokrywa eksony 15 genów oraz hotspotów w 39 genach, zapewniając kompleksową ocenę  kluczowych genów zaangażowanych w powstawanie nowotworów szpiku.

Biblioteki TruSight Myeloid są idealnie dostosowane do sekwenatorów laboratoryjnych, które wykonują pierwszo- oraz drugorzędowe analizy przy udziale Local Run Manager. Filtracja oraz przypisywanie może być następnie wykonana wykorzystując BaseSpace Variant Interpreter.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

8 h

Czas pracy manualnej

3 h

Ilość materiału wejściowego     

50 ng

Liczba reakcji

Do 96

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, MiSeq Dx (RUO), NextSeq 550

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

Insercje, delecje (indel), warianty somatyczne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonu, celowane sekwencjonowanie DNA

Technologia

sekwencjonowanie