PorcineSNP60 DNA Analysis Kit v2

PorcineSNP60 DNA Analysis Kit v2

Analiza różnorodności ras trzody chlewnej

Mikromacierz w formacie 24-próbkowym, umożliwiająca badanie różnorodności genetycznej ras świń w oparciu o genotypowanie ponad 64 tysięcy polimorfizmów.

Wszechstronna i funkcjonalna

Zestaw PorcineSNP60 v2 BeadChip jest rozbudowaną macierzą do genotypowania świń, zapewniającą możliwość analizy zróżnicowania genetycznego kluczowych ras hodowlanych, takich jak m.in Duroc, Landrace, Pietrain i Large White. Znajduje również zastosowanie w całogenomowych badaniach asocjacyjnych, określaniu cech dziedziczonych, identyfikacji cech QTL oraz badaniach porównawczych.

Powstała z udziałem ekspertów

Macierz powstała we współpracy z Konsorcjum ekspertów (International Porcine SNP Chip Consortium) i została zoptymalizowana pod kątem doboru markerów, ich lokalizacji, odległości oraz częstotliwości alleli rzadkich (MAF). Efektem jest produkt o dużej gęstośc,i zapewniający jednolite pokrycie całego genomu z uśrednionymi odległościami ok 43,4 kb. Markery SNP zostały zwalidowane dla 7 ważnych ekonomicznie ras hodowlanych.

Dopasowana do potrzeb

Wariant PorcineSNP60+ DNA Analysis Kit v2 daje możliwość rozbudowania macierzy o 25 000 dodatkowych markerów SNP i stworzenia autorskiego produktu.

Specyfikacja ogólna

Specyficzność gatunkowa

Świnia

Liczba uwzględnionych markerów

64 232 markery (SNP z obszaru całego genomu)

Możliwość rozbudowy

Do maksymalnie 25 000 SNP dla macierzy PorcineSNP60 v2 BeadChip

Wymagana ilość próbki do analizy

200 ng DNA

Liczba próbek na mikromacierzy

24

Dostępne formaty opakowań

48 próbek

288 próbek

1152 próbek

Materiały do pobrania