omnomicsV

omnomicsV

Omnomics V to oprogramowanie do automatycznej walidacji testów, które zostało opracowane na potrzeby prowadzenia wewnętrznej kontroli przez te pracownie NGS, które:
okresowo sprawdzają poprawność wykonywania i raportowania świadczonych testów NGS
wprowadzają kolejne rodzaje analiz do portfolio świadczonych testów NGS