omnomicsQ

omnomicsQ

Oprogramowanie omnomicsQ pozwala na monitorowanie analizy NGS pod względem jakości danych, identyfikacji odchyleń i efektywności sekwencjonowania.

OmnmicsQ jest wyjątkowym narzędziem, które automatyzuje, systematyzuje i przyspiesza pracę zarówno kierownika pracowni NGS jak i osób odpowiedzialnych kontrolę jakości w danej jednostce. Oprogramowanie pozwalające monitorować ponad 50 wskaźników procesu NGS znajduje szczególne zastosowanie w pracowniach, które:
wdrażają panele genowe NGS do oferty badań;
regularnie świadczą badania wykorzystujące technikę sekwencjonowania następnej generacji i wprowadziły lub planują wdrożyć normę PN/EN ISO 1518:2013 dotyczącą wymagań jakości i kompetencji laboratoriów medycznych