MaizeLD BeadChip Kit

MaizeLD BeadChip Kit

Analiza 3 000 markerów SNP różnych odmian kukurydzy

Macierz wspierająca uprawę kukurydzy i ocenę odmian. Stworzona z wykorzystaniem próbek z panelu Plant Variety Protection Act.

Genotypowanie odmian kukurydzy

Zestaw mikromacierzy i odczynników MaizeLD BeadChip należy do grupy produktów agrigenomicznych i pozwala na genotypowanie odmian kukurydzy. Mikromacierze MaizeLD BeadChip zapewniają analizę ponad 3 000 markerów typu SNP na potrzeby opisania profilu EDV (Essentially Derived Varieties).

Dokładniejsza analiza

W porównaniu do tradycyjnych testów wykorzystujących identyfikację markerów SSR, genotypowanie SNP zapewnia wyższą przepustowość, rozdzielczość i powtarzalność, a tym samym wysoką dokładność analizy. Dzięki produktowi MaizeLD BeadChip możliwa jest jednoczesna ocena wszystkich uwzględnionych na tej mikromacierzy  markerów EDV dla wielu próbek, co znacznie skraca czas analizy. Genotypowanie kukurydzy z wykorzystaniem mikromacierzy ułatwia szybkie i trafne podejmowanie decyzji dotyczące dalszej uprawy/selekcji wybranych odmian.

Indywidualna macierz MaizeLD+ Bead Chip Kit

Jeśli projekt badawczy dotyczy oceny czystości genetycznej odmiany, opartej o specyficzne markery selekcji lub innych specyficznych zastosowań, możliwe jest „rozbudowanie” macierzy poprzez dodanie puli wskazanych przez użytkownika dodatkowych markerów typu SNP. Do listy markerów podstawowych uwzględnionych w katalogowym produkcie (MaizeLD Bead Chip Kit) możliwe jest dodanie nawet do 70 000 markerów SNP.

Specyfikacja ogólna

Liczba markerów stałych

3 047 markerów SNP (na potrzeby definiowania odmian EDV)

Możliwość dodania autorskich marketów

Do 70 000 markerów SNP wskazanych przez użytkownika (w wersji MaizeLD+ BeadChip Kit , produkt na indywidualne zamówienie)

Liczba prób na  mikromacierzy

24

Wymagana ilość DNA na próbę

200 ng

Specyficzność gatunkowa

Kukurydza

Kompatybilność z systemami

iScan, HiScan, HiScanSQ

Materiały do pobrania