Infinium OmniExpressExome-8 Kit

Infinium OmniExpressExome-8 Kit

Potencjał odkrywania nowych powiązań cech oraz schorzeń dzięki zoptymalizowanym tagom SNP oraz funkcjonalnej zawartości egzomowej.

Potencjał macierzy SNP  

Wyjątkowa moc statystyczna

Macierz Infinium OmniExpressExome-8 oferuje olbrzymią moc statystyczną do badań asocjacyjnych całego genomu człowieka (GWAS) i umożliwia kompleksowe pokrycie całego genomu. Zoptymalizowana lista markerów SNPs z trzech Map Haplotypów pozwala uchwycić największą liczbę powszechnych wariantów, dając możliwość wykrycia nowych asocjacji z cechami czy chorobami.

Optymalna zawartość

Ponad 273 000 funkcjonalnych markerów egzomowych obejmuje przypuszczalne warianty egzonowe z ponad 12 000 indywidualnych sekwencji WES i WGS. OmniExpressExome-8+ może być dodatkowo wzbogacona nawet o 30 000 autorskich (custom) markerów.

Specyfikacja ogólna

Gatunek

Człowiek

Liczba markerów

Stała: 958 497; autorskie (custom): do 30 000

Wymagana ilość próbki do analizy

200 ng gDNA

Przepustowość

Ok. 960 próbek tygodniowo (w podwójnym układzie zautomatyzowanym)

Kategoria wariantów

Wariancja liczby kopii (CNV), warianty germinalne, insercje – delecje (indels), polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP), warianty strukturalne

Metoda

Mikromacierz egzomowa

Kompatybilność z systemem

HiScan, iScan

Liczba próbek na mikromacierzy

8

Dostępne formaty opakowań

16 próbek

48 próbek

96 próbek

384 próbek

Materiały do pobrania