Infinium OmniExpress-24 Kit

Infinium OmniExpress-24 Kit

Macierz w formacie 24-próbkowym, oferująca przepustowość tysięcy próbek na tydzień, dzięki której możliwe stają się wielkoskalowe badania asocjacyjne całego genomu człowieka

Macierz do analiz GWAS

Wyjątkowa moc statystyczna

Macierz Infinium OmniExpress -24 oferuje olbrzymią moc statystyczną do badań asocjacyjnych całego genomu człowieka (GWAS) i umożliwia wysoką przepustowość próbek oraz kompleksowe pokrycie całego genomu.

Optymalna zawartość
Korzystając ze sprawdzonej metodologii systemu iScan, macierz umożliwia wyjątkową przepustowość tysięcy próbek tygodniowo. Macierz charakteryzuje zoptymalizowana lista polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNPs) wyselekcjonowanych z trzech Map Haplotypów, aby uchwycić największą liczbę powszechnych wariantów SNP i umożliwić wykrycie nowych asocjacji rejonów genomu, z cechami czy chorobami.

Specyfikacja ogólna

Gatunek

Człowiek

Liczba markerów

710 000

Możliwość dodania wybranych markerów

Max. do 30 000

Wymagana ilość próbki do analizy

200 ng DNA

Przepustowość

Ponad 2 304 próbki na tydzień (w podwójnym układzie zautomatyzowanym)

Kategoria wariantów

Wariancja liczby kopii (CNV), warianty germinalne, polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs), warianty strukturalne

Metoda

Mikromacierz

Kompatybilność z systemem

HiScan, iScan

Liczba próbek na mikromacierzy

24

Dostępne formaty opakowań

48 próbek

288 próbek

1152 próbek

Materiały do pobrania