Infinium Omni5Exome-4 Kit

Infinium Omni5Exome-4 Kit

Macierz obejmuje ponad 4,3 mln wariantów w obrębie całego genomu, aż do 1% MAF (Minor Allele Frequency), a także nowe funkcjonalne warianty egzomowe.

Całogenomowa analiza wariantów oraz nowych funkcjonalnych wariantów egzomowych

Kompleksowa macierz wysokiej gęstości

Macierz wykorzystuje funkcjonalne warianty egzomowe wyselekcjonowane z ponad 12 tysięcy indywidualnych sekwencji egzomowych i całogenomowych człowieka, oferuje kompleksowe pokrycie od powszechnych po rzadkie polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs) na przestrzeni całego genomu, wyselekcjonowanych z Międzynarodowej Mapy Haplotypów, Projektu Tysiąca Genomów (1000 Genomes Project). Zestaw umożliwia analizę wariancji genetycznej nawet na poziomie rzadkich alleli o częstości występowania poniżej 1% (MAF).

Optymalna do całogenomowego genotypowania

Korzystając ze sprawdzonej metodologii systemu iScan, zintegrowanego oprogramowania do analizy danych oraz Infinium LCG Assay, macierz Infinium Omni5-4 jest optymalną aplikacją dla całogenomowego genotypowania i analizy wariancji liczby kopii (CNV).

Kompatybilna z FFPE

Macierz jest kompatybilna z zestawem Infinium FFPE QC Kit oraz Infinium HD FFPEDNA Restore Kit, umożliwiając genotypowanie próbek z bloczków parafinowych i utrwalonych w formalinie (FFPE).

Specyfikacja ogólna

Gatunek

Człowiek

Liczba markerów

4 548 474

Wymagana ilość próbki do analizy

400 ng DNA

Przepustowość

Ok. 540 próbek na tydzień (w podwójnym układzie zautomatyzowanym)

Kompatybilne dla specyficznych rodzajów próbek

próbki FFPE

Kategoria wariantów

Wariancja liczby kopii (CNV), warianty germinalne, insercje - delecje (indels), polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs), warianty strukturalne

Metoda

Mikromacierz

Kompatybilność z systemem

HiScan, iScan

Liczba próbek na mikromacierzy

4

Dostępne formaty opakowań

16 próbek

48 próbek

96 próbek

384 próbek

Materiały do pobrania