Immunoverse

Immunoverse

Analiza repertuaru immunologicznego

Immunoverse to naukowe panele NGS stworzone w celu charakteryzacji ludzkiego repertuaru immunologicznego z materiału RNA.

Analiza repertuaru immunologicznego
Technologia AMP™ w identyfikacji klonotypów

Panele Immunoverse bazują na opatentowanej, unikalnej technologii Anchored Multiplex PCR (AMP™) w celu identyfikacji klonotypów i określania częstotliwości ich występowania. Wspierana przez AMP™ korekcja błędów pozwala na pomiar złożoności próbki i wykrycie rzadkich klonów. Zależnie od wybranego panelu, możliwy jest dokładny, powtarzalny pomiar różnorodności receptorów TCR oraz BCR.

Wszechstronne zastosowanie
Panele Immunoverse znajdują zastosowanie zarówno w przypadku guzów litych, jak i nowotworów hematologicznych, w tym w rokowaniach i profilowaniu. Umożliwiają np. porównanie różnorodności receptorów TCR limfocytów w obrębie guza oraz w krwioobiegu. Oprócz wartości prognostycznej, ta różnorodność pozwala mapować nowe antygeny pochodzące z komórek nowotworowych do odpowiadających im receptorów TCR. Z kolei pomiar różnorodności receptorów BCR umożliwia poszukiwanie amplifikacji klonalnych, wskazujących na nowotwór krwi.

Specyfikacja ogólna

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Ilość materiału wejściowego

25 ng – 2 μg (TCR), 25 ng – 6 μg (BCR)

Rodzaj próbki

PBMC, FFPE oraz materiał świeży

Kompatybilna platforma

Illumina®

Panele TCR

beta/gamma, alpha/delta

Panele BCR

IGH, kappa/lambda

Materiały do pobrania