Illumina DNA Prep

Illumina DNA Prep

  • Najkrótszy czas przygotowania bibliotek – około 3,5h
  • Protokół zaadoptowany do różnorodnych typów próbek, ilości materiału i aplikacji
  • Zoptymalizowana wydajność, wiarygodne wyniki
Preparatyka do całogenomowego sekwencjonowania (WGS)
Oszczędność czasu i środków
Zestaw charakteryzuje szybka i przyjazna użytkownikowi preparatyka. Chemia oparta o technologię kulek magnetycznych skraca czas pracy do około 3,5h. Szlak preparatyczny umożliwia pokonanie etapów od izolacji DNA, aż po normalizację biblioteki.
Szeroka gama wejściowego DNA

Illumina DNA Prep osiąga doskonałą wydajność dla szerokiego zakresu ilości wejściowego DNA (1-500ng).  Zestaw dostosowany jest do różnego typu próbek – krwi, śliny, śladów krwi i kolonii bakteryjnych. Illumina DNA Prep jest odpowiednia zarówno dla bibliotek przygotowanych z małych, jak i dużych genomów.

Zoptymalizowana wydajność
Spójna długość insertu, jednolite pokrycie i zoptymalizowana wydajność (niezależnie od ilości wejściowego DNA) to cechy preparatyki potwierdzone w licznych badaniach. Technologia kulek magnetycznych obniża szanse popełnienia błędu, skutkując wysoką powtarzalnością danych, niezależnie od platformy do sekwencjonowania.
Przepustowość dostosowana do wymagań Użytkownika

Indeksy IDT for Illumina w zestawach A, B, C i D umożliwiają multipleksowanie do 384 próbek.

Indeksy Nextera DNA CD Indexes umożliwiają multipleksowanie do 96 próbek. Zestawy 24 par indeksów dostępne są we fiolkach, zestawy 96 na płytce.

Przepustowość dostosowana do wymagań Użytkownika

Indeksy IDT for Illumina w zestawach A, B, C i D umożliwiają multipleksowanie do 384 próbek.

Indeksy Nextera DNA CD Indexes umożliwiają multipleksowanie do 96 próbek. Zestawy 24 par indeksów dostępne są we fiolkach, zestawy 96 na płytce.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

~3-4 godzin (od izolacji DNA do normalizacji)

Czas pracy manualnej

~1,5 godziny

Ilość materiału wejściowego     

Małe genomy: 1-500 ng DNA. Duże genomy: 100-500 ng DNA

Długość  insertu

~350 bp

Zestawy indeksów

Do 384 próbek (UD) i do 96 próbek (CD)

Rodzaj materiału wejściowego

Krew, ślina, (brak walidacji dla próbek FFPE)

Kompatybilność  z systemami   

HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (moduł naukowy), NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 550, NextSeq 550Dx 9 moduł naukowy), NovaSeq 6000

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

Anomalie chromosomalne, CNVs, fuzje genów, warianty germinalne, insercje-delecje (indels), utrata heterozygotyczności (LOH), SNPs, warianty somatyczne, warianty strukturalne

Gatunek

Kompatybilny z wieloma gatunkami – między innymi: człowiek, mysz, szczur, Drosophila, drożdże oraz bakterie, rośliny, nicienie

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe, sekwencjonowanie De Novo, sekwencjonowanie Shotgun, sekwencjonowanie całogenomowe

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące