Gibson Assembly® RapidAMP™ Ultra Kit

Gibson Assembly® RapidAMP™ Ultra Kit

Zestaw odczynników niezbędnych do jednoczesnego złożenia i klonowania DNA, za pomocą Gibson Assembly®, a następnie amplifikacji powstałego produktu do ~10 µg DNA.

Proste, niezawodne protokoły

Zestaw Gibson Assembly® RapidAMP™ Ultra to bezproblemowa procedura składania DNA gotowego do transfekcji.

Klonowanie bez E.Coli

Proces wymaga mniej niż sześciu godzin, zaczynając od liniowych, dwuniciowych fragmentów DNA przygotowanych do Gibson Assembly® i kończąc na >10 ug amplifikowanego DNA. Końcowy produkt DNA może być trawiony do postaci liniowej, a następnie gotowy do dalszych zastosowań, eliminując potrzebę tradycyjnej transformacji E. coli i oczyszczania plazmidu.

Uniwersalny produkt

Produkt RapidAMP™ był z powodzeniem stosowany do transfekcji (lipofekcja i elektroporacja) oraz transkrypcji in vitro. Produkt RapidAMP™ jest w większości liniowy, z równowagą składającą się z konkatenerów i pewnej ilości kolistego materiału DNA. Stopień linearyzacji można kontrolować za pomocą trawienia restrykcyjnego, czasu i temperatury.

Specyfikacja ogólna

Maksymalna liczba zmontowanych fragmentów

4

Wydajność klonowania

95% klonów pełnej długości

Zakres rozmiarów insertów

300–1800 pz

Całkowity zakres rozmiarów konstrukcji

10 000 pz

Czas reakcji

80 minut + 4 godziny

Materiały do pobrania