Gibson Assembly® HiFi kit

Gibson Assembly® HiFi kit

Zestaw Gibson Assembly® HiFi wykorzystuje oryginalną metodę klonowania Gibson Assembly®, która została zoptymalizowana pod kątem „bezszwowego” łączenia do pięciu wstawek w wektorze plazmidowym, co daje konstrukty DNA o bardzo niskim wskaźniku błędów. Izotermiczna reakcja, przeprowadzana w jednej probówce, jest kompatybilna z fragmentami o wielkości od 500 pz do 32 kpz i trwa maksymalnie 60 minut. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, technologia Gibson Assembly® w Codex DNA wykorzystuje polimerazę DNA Phusion® o wysokiej wierności do wydłużenia końca 3'. Ten proces weryfikacji skutkuje większą liczbą wolnych od błędów klonów, gotowych do wielu dalszych aplikacji.

Specyfikacja ogólna

Maksymalna liczba zmontowanych fragmentów

5

Wydajność klonowania

90% klonów pełnej długości

Zakres rozmiarów płytek

500–32 000 bp

Całkowity zakres rozmiarów konstrukcji

100 000 pz

Czas reakcji

60 minut