FUSIONPlex® Sarcoma v2

FUSIONPlex® Sarcoma v2

FUSIONPlex® Sarcoma v2 to naukowy panel NGS, który rozszerza funkcjonalność oferowanego dotychczas panelu FUSIONPlex® Sarcoma.

Panel RNA dla 63 genów istotnych w nowotworach tkanek miękkich (mięsakach)
Kompleksowa i aktualna analiza genów
Nowy panel zawiera wszystkie kluczowe fuzje oraz warianty w obrębie 63 genów najczęściej badanych w mięsakach. Dzięki zastosowaniu RNA jako materiału wejściowego możliwa jest dokładniejsza i efektywniejsza analiza fuzji, niż w przypadku paneli bazujących na DNA.
Unikalna, sprawdzona technologia
Panel FUSIONPlex® Sarcoma v2 działa w oparciu o opatentowaną technologię AMP™ (Anchored Multiplex PCR), która pozwala m.in. na wiarygodną detekcję fuzji genowych, nawet bez znajomości partnerów fuzyjnych czy miejsc pęknięcia genów.
Wszechstronne zastosowanie i liofilizowane odczynniki
Panel jest kompatybilny z różnego rodzaju materiałem, również w niewielkiej ilości i zdegradowanym (np. FFPE). Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie niwelując ryzyko błędu.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

63

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Ilość materiału wejściowego*

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Materiał świeży oraz FFPE

Unique Molecular On-Target %

> 95%

Czas pracy manualnej

3,5 h

Łączny czas protokołu  

1,5 dnia

Kompatybilna platforma

Illumina®, Ion Torrent™

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

2 M

*Wymagana ilość materiału wejściowego zależy od jego rodzaju i jakości. Poza sytuacją, gdy udział komórek guza oraz jakość próbki są wysokie, 50ng kwasu nukleinowego z próbki FFPE stanowi rekomendowane minimum. Jeśli ilość materiału wejściowego nie jest limitowana, zaleca się użycie 200ng.

Materiały do pobrania