FUSIONPlex® Pan Heme

FUSIONPlex® Pan Heme

Zestaw naukowy do celowanej analizy RNA, pozwalający na wykrycie i identyfikację fuzji, mutacji punktowych oraz analizę poziomu ekspresji w 199 genach.

Wszechstronny panel do badania nowotworów szpiku i układu limfatycznego
Kompleksowa analiza

Najbardziej kompleksowy zestaw, obejmujący wszystkie geny zawarte w hematologicznych panelach FUSIONPlex.

Unikalna i sprawdzona technologia

Panel FUSIONPlex® Pan Heme działa w oparciu o opatentowaną technologię AMP™ (Anchored Multiplex PCR), która pozwala m.in. na wiarygodną detekcję fuzji genowych, nawet bez znajomości partnerów fuzyjnych czy miejsc pęknięcia genów.

Wszechstronne zastosowanie i liofilizowane odczynniki
Panel jest kompatybilny z różnego rodzaju materiałem, również w niewielkiej ilości i zdegradowanym (np. FFPE). Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie niwelując ryzyko błędu.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

199

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Ilość materiału wejściowego*

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Krew, materiał świeży oraz FFPE

Unique Molecular On-Target %

90%

Czas pracy manualnej

2,5 h

Łączny czas protokołu  

9 h

Kompatybilna platforma

Illumina®, Ion Torrent™

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

4,5 M

*Rekomendowana ilość wejściowego materiału FFPE zależy od wyniku PreSeq® RNA QC. W przypadku braku analizy PreSeq® rekomendowane 50ng.

Materiały do pobrania