FUSIONPlex® ALL

FUSIONPlex® ALL

Zestaw naukowy do celowanej analizy RNA pozwalający na identyfikację fuzji, mutacji punktowych oraz różnicowania ekspresji w 81 genach, powiązanych z ostrą białaczką limfoblastyczną oraz powracającymi epizodami białaczki, związanymi z występowaniem chromosomu Philadephia (Ph-like ALL).

Panel RNA dla 81 genów powiązanych z ostrą białaczką limfoblastyczną
Kompleksowa i aktualna analiza genów
Kompleksowy panel do analiz fuzji genowych na obecność nowotworów pochodzenia limfoidalnego oraz mieloidalnego.
Unikalna, sprawdzona technologia

Panel FUSIONPlex® ALL działa w oparciu o opatentowaną technologię AMP™ (Anchored Multiplex PCR), która pozwala m.in. na wiarygodną detekcję fuzji genowych, nawet bez znajomości partnerów fuzyjnych czy miejsc pęknięcia genów.

Wszechstronne zastosowanie i liofilizowane odczynniki
Panel jest kompatybilny z różnego rodzaju materiałem, również w niewielkiej ilości i zdegradowanym (np. FFPE). Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie niwelując ryzyko błędu

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

81

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Ilość materiału wejściowego*

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Krew, materiał świeży oraz FFPE

Unique Molecular On-Target %

> 95%

Czas pracy manualnej

2,5 h

Łączny czas protokołu  

9 h

Kompatybilna platforma

Illumina®, Ion Torrent™

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

1,5 M

*Rekomendowana ilość wejściowego materiału FFPE zależy od wyniku PreSeq® RNA QC. W przypadku braku analizy PreSeq® rekomendowane 50ng.

Materiały do pobrania