Chemia do sekwencjonowania MiSeq Reagent Kit v3

Chemia do sekwencjonowania MiSeq Reagent Kit v3

Zestaw MiSeq Reagent Kit v3 składa się z komórki przepływowej (flow cell) oraz kartridża zawierającego odczynniki niezbędne do generowania klastrów i sekwencjonowania właściwego. Dzięki temu większość kroków podczas procedury przebiega automatycznie, bez koniczności interwencji ze strony użytkownika.

Najwyższa wydajność sekwencjonowania spośród całej chemii dedykowanej systemom MiSeq.
Zestaw odczynników MiSeq Reagent Kit v3 umożliwia uzyskiwanie najdłuższych odczytów ze wszystkich dostępnych rozwiązań Illumina.

Ulepszona chemia zwiększa gęstość klastrów i długość odczytów oraz wpływa pozytywnie na wyniki jakościowe sekwencjonowania.

Umożliwia zwiększenie długości odczytu do 2x 300 pz za pomocą chemii do sekwencjonowania 600 cykli

Zwiększona liczba odczytów do 25 mln – umożliwia korzystanie z większej liczby aplikacji.

Produkt dostępny również w wersji Illumina Advantage (TG).

Specyfikacja ogólna

Rodzaj zestawu

Liczba odczytów

Liczba cykli

Wydajność (max)

Wydajność dla 2 x 150

Wydajność dla 2 x 300

MiSeq Reagent Kit v3


25 mln

150

300

15  Gb

3,8 Gb

15 Gb

Materiały do pobrania