CanineHD Whole – Genome Genotyping BeadChip

CanineHD Whole – Genome Genotyping BeadChip

CanineHD Whole – Genome Genotyping BeadChip to macierz zaprojektowana we współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi pracującymi w obszarze genomiki psa domowego.

Genotypowanie dowolnej rasy psów domowych
Kompleksowe i jednolite pokrycie

Ponad 170 000 analizowanych markerów wybranych na podstawie bazy referencyjnej CanFam 2.0 we współpracy ze specjalistami z konsorcjum LUPA.

Użyteczność i wiarygodne wyniki
Wysoka częstotliwość markerów polimorficznych (powyżej 70 SNP na Mb) zapewnia wiarygodne analizy zmienności liczby kopii (CNV) oraz powiązań wewnątrzrasowych.
Prosty protokół oraz wysoka przepustowość
Możliwość równoczesnej analizy 12 próbek oraz procedura niewymagająca przeprowadzenia reakcji PCR zapewniają zwiększanie przepustowości na dużą skalę.

Specyfikacja ogólna

Wymagana ilość materiału wejściowego

200 ng (50 ng/ul)

Liczba analizowanych markerów genetycznych

172 115 SNPs

Typ mikromacierzy

Infinium HD Ultra

Kompatybilność z systemami

HiScan, iScan

Metoda analizy

Genotypowanie pełno-genomowe

Możliwość automatyzacji

Array Loader (automated), stacje pipetujące

Gatunek

Pies

Technologia

Mikromacierz

Rodzaj materiału wejściowego

Również FFPE

Typ kwasów nukleinowych

DNA

Materiały do pobrania